SIMPLE AI

Markku Pääkkönen w/ Kari Grels Petäjä
SIMPLE AI
17.03. – 12.04.2018 | G12 Helsinki

Tietoisuus on arvuutellut omia ominaisuuksiaan siitä lähtien kun se syntyi. Jatkan arvuuttelua ratkomalla palapelia katsomalla sisään ja ulos päin, mutta vain sen verran kuin näkyvissä on muita sosiaalisia konstruktioita. Mitään valmista ratkaisua en tarjoa, vain kuvia ja niiden kautta esimerkin siitä millä tavalla yksinkertainen tekoäly voisi toimia. Siitä näyttelyni nimi ”Simple AI”.

Taidehistoriani koostuu ihmisen suurten kertomusten pohdinnoista. Suurin niistä kertomuksista on kertomus siitä mikä meitä kaikkia lähinnä on, kertomus tietoisuudesta, minuudesta ja itsestä. Minän rakensin jo edellisessä näyttelyssäni (”Minä” galleria g12 Helsinki 2016).

Tulevissa näyttelyissäni pohdin minuutta ja tietoisuutta laajemmin sosiaalisena rakenteena ennemmin kuin apparaatin ominaisuutena. Työkaluinani käytän mitä tahansa kunkin näyttelyn teemaan hyvin tarttuvaa, maalauksista, piirustuksista, valoista ja veistoksista elokuvaan.

Tämä näyttelyni käsittelee kuitenkin apparaatin ominaisuutta ja tietoisuuden prosessia tarkemmin. Näyttelyssäni pohdin yksinkertaisen tekoälyn – Simple AI – mallia värien, vastavaloveistosten, valojen ja valokuvien avulla. Pyysin tähän näyttelyprosessiin mukaan ystäväni Kari Grels Petäjän.

Tätä seuraavissa näyttelyissäni tulevien kuuden vuoden aikana menen läpi persoonapronominit tietoisuuden muokkaajina:

– mitä sinä olet vuorovaikutuksessa
– mitä hän on kuulopuheena
– mitä me olemme ryhmään sitoutumisena
– mitä te olette toisena heimona
– mitä he ovat ulkopuolisina

Ajatusteni artikulaatioita olen hakenut Richard Dawkinsilta, Jared Diamondilta ja Daniel C. Dennetiltä sekä varsinkin Yuval Noah Hararilta ja Douglas Hofstadterilta.

Vastaa