Works

1981: Sinne missä valo on ikuinen, 
maailmaan missä aurinko asustaa
akryylimaalaus, vastavalo
122x27x27 cm
kilpailuehdotus Helsingin Itäkeskuksen
monitoimitalon taideteoskilpailuun (2. palkinto)
(taiteilijan omistuksessa)

1981: To where the light is eternal,
to the world where the sun lives

acrylic, contre jour
122x27x27 cm
competition entry to the art competition
for the Community Centre of Helsinki Itäkeskus
(second prize)
(own collection)
1981: Sinne missä valo on ikuinen, 
maailmaan missä aurinko asustaa
akryylimaalaus, vastavalo
122x27x27 cm
kilpailuehdotus Helsingin Itäkeskuksen
monitoimitalon taideteoskilpailuun (2. palkinto)
(taiteilijan omistuksessa)

1981: To where the light is eternal,
to the world where the sun lives

acrylic, contre jour
122x27x27 cm
competition entry to the art competition
for the Community Centre of Helsinki Itäkeskus
(second prize)
(own collection)
1982: Kaunis, kasvavaksi syntynyt,
juovikas, lapsimainen
öjyväri, puu, vastavalo
240x37x37 cm
(yksityiskokoelma)

1982: Beautiful, born to grow,
stripy, childlike

oil, wood, back light
240x37x37 cm
(private collection)
1982: Synnyttyäsi sinä olet taivaan ja maan alku
öljyväri, puu, vastavalo
240x70x70 cm
(teos tuhoutui lukuisissa muutoissa 80-luvulla)

1982: When you are born
you will be the beginning of heaven and earth

oil, wood, back light
240 x 70 x 70 cm
(the work was destroyed during
several migrations in the 80ies)
1985: Kasvava
öjyväri, puu, vastavalo
30x40x20 cm
(yksityiskokoelma)

1985: Growing
oil, wood, back light
30 x 40 x 20 cm
(private collection)
1985: Vastavaloteoksia 
Taidemaalariliiton galleriassa
(suurin osa näistä teoksista tuhoutui
ateljeen tulvassa syysmyrkyssä 1986)

1985: Works in contre jour
in the gallery of the Finnish Painters Union
(most of these works were destroyed
in a flood of my atelje on an autumn storm 1986)
1987: Eräänä aamuna heräsin 
ja huomasin olevani yksin
seinämaalaus, valoveistos
akryylimaalaus puukennolevyille
6x5x4 m
(Helsingin hallinto-oikeus) kartta

1987: One morning I woke up
and found myself alone

mural, light sculpture
acrylics on light wooden boards
6x5x4 meters
(Helsingin hallinto-oikeus) map
1987: Eräänä aamuna heräsin 
ja huomasin olevani yksin
seinämaalaus, valoveistos
akryylimaalaus puukennolevyille
6x5x4 m
(Helsingin hallinto-oikeus) kartta

1987: One morning I woke up
and found myself alone

mural, light sculpture
acrylics on light wooden boards
6x5x4 meters
(Helsingin hallinto-oikeus) map
1987: Hetkien sisaret
vastavaloon perustuvia
alkydimaaluksia puukennolevyille
240x70x40 cm
(Kaupungin virastotalo, Mikkeli) kartta

1987: Sisters of time
alkyd paintings on light wooden boards
with back light effects
240x70x40cm
(Mikkeli civic center) map
1987: Hetkien sisaret
vastavaloon perustuvia
alkydimaaluksia puukennolevyille
240x70x40 cm
(Kaupungin virastotalo, Mikkeli) kartta

1987: Sisters of time
alkyd paintings on light wooden boards
with back light effects
240x70x40cm
(Mikkeli civic center) map
1989: Kuninkaan sauva, Res
akryylimaalaus puulle
140 x 10 x 10 cm
(yksityiskokoelma)

1989: The King’s mace, Res
acrylics on wood
140 x 10 x 10 cm
(private collection)
1989: Kuninkaan sauva, Rivus
akryylimaalaus puulle
140 x 10 x 10 cm
(yksityiskokoelma)

1989: The King’s mace, Rivus
acrylics on wood
140 x 10 x 10 cm
(private collection)
1989: Kuninkaan sauva, Roro
akryylimaalaus puulle
140 x 10 x 10 cm
(yksityiskokoelma)

1989: The King’s mace, Roro
acrylics on wood
140 x 10 x 10 cm
(private collection)
1989: Kuninkaan kilpi, Talis
akryyli, kangas, vaneri
124 x 15 x 8 cm
(yksityiskokoelma)

1989: The King’s shield, Talis
acrylics, canvas, plywood
124 x 15 x 8 cm
(private collection)
1989: Kuninkaan kilpi, Tego
akryyli, kangas, vaneri
124 x 15 x 8 cm
(yksityiskokoelma)

1989: The King’s shield, Tego
acrylics, canvas, plywood
124 x 15 x 8 cm
(private collection)
1989: Kuninkaan kilpi, Satis
akryyli, kangas, kipsi, teräs
140 x 120 x 12 cm
(Peijaksen sairaala) kartta

1989: The King’s shield, Satis
acrylics, canvas, plaster, steel
140 x 120 x 12 cm
(Peijas Hospital, Finland) map
1989: Kuninkaan kilpi, Sidus
akryyli, kangas, kipsi, teräs
140 x 120 x 12 cm
(Espoon kaupunki)

1989: The King’s shield, Sidus
acrylics, canvas, plaster, steel
140 x 120 x 12 cm
(Espoo city)
1990: Teoksia galleria Brondassa Helsingissä 
(julkisissa ja yksityisissä kokoelmissa)

1990: Exhibits in Galleria Bronda, Helsinki
(in public and private collections)
1990: Miekka ja kilpi
akryylimaalaus puulle
102 x 9 x 9 cm
(yksityiskokoelma)

1990: the sword and the shield
acrylics on wood
102 x 9 x 9 cm
(private collection)
1992: Valo, armo, lohdutus
seinämaalaus, akryylimaalaus silikonihartsiemulsiolle
Männistön Pyhän Johanneksen kirkko
Kuopio kartta

1992: light, grace, consolation
mural, acrylics on silicone resin emulsion
Church of St. John in Männistö
Kuopio map
1992: Valo, armo, lohdutus
seinämaalaus, akryylimaalaus silikonihartsiemulsiolle
Männistön Pyhän Johanneksen kirkko
Kuopio kartta

1992: light, grace, consolation
mural, acrylics on silicone resin emulsion
Church of St. John in Männistö
Kuopio map
1992: Valo, armo, lohdutus
seinämaalaus, akryylimaalaus silikonihartsiemulsiolle
Männistön Pyhän Johanneksen kirkko
Kuopio kartta

1992: light, grace, consolation
mural, acrylics on silicone resin emulsion
Church of St. John in Männistö
Kuopio map
1992: Valo, armo, lohdutus
seinämaalaus, akryylimaalaus silikonihartsiemulsiolle
Männistön Pyhän Johanneksen kirkko
Kuopio kartta

1992: light, grace, consolation
mural, acrylics on silicone resin emulsion
Church of St. John in Männistö
Kuopio map
1993: Laki ja tulkinta
kivi, maalattu puu, n. 40 x 20 x 4 cm
(yksityiskokoelma)

1993: Law and interpretation
stone, painted wood, approximately 40 x 20 x 4 cm
(private collection)
1993: Laki ja tulkinta
kivi, maalattu puu, noin 45 x 35 x 8 cm
(yksityiskokoelma)

1993: Law and interpretation
stone, painted wood, approximately 45 x 35 x 8 cm
(private collection)
1993: Laki ja tulkinta
kivi, maalattu puu, noin 55 x 40 x 4 cm
(yksityiskokoelma)

1993: Law and interpretation
stone, painted wood, approximately 55 x 40 x 4 cm
(private collection)
1993: Laki ja tulkinta
kivi, maalattu puu, noin 55 x 40 x 4 cm
(yksityiskokoelma)

1993: Law and interpretation
stone, painted wood, approximately 55 x 40 x 4 cm
(private collection)
1993: Laki ja tulkinta
kivi, maalattu puu, noin 37 x 37 x 4 cm
(taiteilijan omistuksessa)

1993: Law and interpretation
stone, painted wood, approximately 37 x 37 x 4 cm
(own collection)
1996: (Korkealla)
sarjasta Taivaitten sinet
öljyväri ja mehiläisvaha ja kivi
kankaalla päällystetylle vanerille
122 x 244 x 8 cm
HUS:n kokoelmat

1996: (High up)
from the series The Blue of the Sky
oil, beeswax and stone
on canvas covered plywood

122 x 244 x 8 cm
HUS collection
1996: (Vielä valvon)
sarjasta Taivaitten sinet
öljyväri ja mehiläisvaha ja kivi
kankaalla päällystetylle vanerille
61 x 244 x 8 cm
HUS:n kokoelmat

1996: (I'm still awake)
from the series The Blue of the Sky
oil, beeswax and stone
on canvas covered plywood

61 x 244 x 8 cm
HUS collection
1998: Enkelin tikapuut
julkisivun värityssuunnitelma
korttelitalo Mustakivi, Vuosaari, Helsinki

1998: Angel’s Ladder
colour scheme for a façade
Mustakivi block of houses, Vuosaari, Helsinki
1999: Rakkaani Barcelonassa 
(ristiinan suojärvi 1206991935ne)
sarjasta Elementit
öljyväri ja mehiläisvaha
puu ja kivi kankaalla päällystetylle ohutvanerille,
122 x 244 x 15 cm
HUS:n kokoelmat

1999: My beloved in Barcelona
(finland, ristiina suojärvi 1206991935ne)
from series Elements
oil and beeswax
wood and stone on thin plywood covered with canvas
122 x 244 x 15 cm
HUS collection
2002: Gabrielin siipi
alttaritaideteos
Hyvän Paimenen Kirkko, Pakila, Helsinki
kaksisataa lasiprismaa
akryylimaalaus akryylilevylle

2002: Gabriel’s wing
altarpiece
the Church of the Good Shepherd, Pakila, Helsinki

two hundred glass prisms
acrylic paint on acrylic board
2002: Gabrielin siipi
alttaritaideteos
Hyvän Paimenen Kirkko, Pakila, Helsinki
kaksisataa lasiprismaa
akryylimaalaus akryylilevylle

2002: Gabriel’s wing
altarpiece
the Church of the Good Shepherd, Pakila, Helsinki

two hundred glass prisms
acrylic paint on acrylic board
2002: Gabrielin siipi
alttaritaideteos
Hyvän Paimenen Kirkko, Pakila, Helsinki
kaksisataa lasiprismaa
akryylimaalaus akryylilevylle

2002: Gabriel’s wing
altarpiece
the Church of the Good Shepherd, Pakila, Helsinki

two hundred glass prisms
acrylic paint on acrylic board
1999-2002: Intervallit 1-3
julkisivujen värityssuunnitelma
Kiinteistö OY Pikipruukki/Poikkikuja (Europan 4)
Vaasa

1999-2002: Intervals 1 and 2 and 3
colour scheme for a façade
Kiinteistö OY, Pikipruukki/Poikkikuja (Europan 4)
Vaasa
1999-2002: Intervallit 1-3
julkisivujen värityssuunnitelma
Kiinteistö OY Pikipruukki/Poikkikuja (Europan 4)
Vaasa

1999-2002: Intervals 1 and 2 and 3
colour scheme for a façade
Kiinteistö OY, Pikipruukki/Poikkikuja (Europan 4)
Vaasa
2003: Siemenet
alttaritaideteos, Olarin uusi kappeli, Espoo
lasi-, valo-, puu- ja väri-installaatio

2003: The Seeds
altarpiece, The Chapel of Olari, Espoo
glass, light, wood and colour installation
2005: Kinememearabia ja Arabmemearabia
50 lasi- ja valoteosta
Villa Kine ja Villa Arabia,
Arabianranta, Helsinki

2005: Kinememearabia and Arabmemearabia
50 light and glass works
Villa Kine and Villa Arabia,
Arabianranta, Helsinki
2005: Kinememearabia ja Arabmemearabia
50 lasi- ja valoteosta
Villa Kine ja Villa Arabia,
Arabianranta, Helsinki

2005: Kinememearabia and Arabmemearabia
50 light and glass works
Villa Kine and Villa Arabia,
Arabianranta, Helsinki
2005: Kinememearabia ja Arabmemearabia
50 lasi- ja valoteosta
Villa Kine ja Villa Arabia,
Arabianranta, Helsinki

2005: Kinememearabia and Arabmemearabia
50 light and glass works
Villa Kine and Villa Arabia,
Arabianranta, Helsinki
2008: Vallan kangastus – abstraktioita 
ja ornamentteja toiveista ja tilastoista
Tapiolan bussiterminaali, Espoo,
(teosta ei toteutettu)

2008: Mirage of Power – Abstractions
and ornaments of hopes and statistics
Tapiola Bus Terminal, Espoo
(the work was not implemented)
2008: Vallan kangastus – abstraktioita 
ja ornamentteja toiveista ja tilastoista
Tapiolan bussiterminaali, Espoo,
(teosta ei toteutettu)

2008: Mirage of Power – Abstractions
and ornaments of hopes and statistics
Tapiola Bus Terminal, Espoo
(the work was not implemented)
2009: 8 minuuttia
lasi- ja valoteos
Kojamo pääkonttori, Helsinki

2009: 8 minutes
light and glass work
Kojamo head office, Helsinki
2009: 8 minuuttia
lasi- ja valoteos
Kojamo pääkonttori, Helsinki

2009: 8 minutes
light and glass work
Kojamo head office, Helsinki
2009: 8 minuuttia
lasi- ja valoteos
Kojamo pääkonttori, Helsinki

2009: 8 minutes
light and glass work
Kojamo head office, Helsinki
2009: 8 minuuttia
lasi- ja valoteos
Kojamo pääkonttori, Helsinki

2009: 8 minutes
light and glass work
Kojamo head office, Helsinki
2011: Tahaton suru
"tahattoman surun musertava arvaamattomuus avaa
portteja minuuden salaisiin onkaloihin ja saa mielen
samastumaan ahdistavan toimettomuuden
lupauksettomaan halvaannuksen tilaan"
Lasi- ja tekstiteos
56 x 100 x 6 cm
(yksityiskokoelma)

2011: Involuntary sadness
(text in Finnish)
Glass and text work
56 x 100 x 6 cm
(private collection)
2011: Tahaton viha (yksityiskohta)
"tahaton viha patoutuu toiminnan kiviportin taakse
paiskaa sen auki varoittamatta ja purkautuu raivon
valkoisen salamaniskun hallitsemattomalla voimalla
tahdon tuolle puolen"
Lasi- ja tekstiteos
56 x 100 x 6 cm
(taiteilijan omistuksessa)

2011: Involuntary anger (detail)
(text in Finnish)
Glass and text work
56 x 100 x 6 cm
(own collection)
2011: Suhteet
Vantaan tilastoihin perustuva värityssuunnitelma
modernin ridikulaationa
Tilastot: Vantaalaisia naisia, miehiä,
naimisissa ja eronneita
Asunto oy Gneissi, Leinelä, Vantaa

2011: Relations
coloring plan based on Vantaa's statistics
as a ridiculation of the modern
Statistics: Vantaa women, men,
married and divorced
Condominium Gneissi, Leinelä Vantaa
2011: Suhteet
Vantaan tilastoihin perustuva värityssuunnitelma
modernin ridikulaationa
Tilastot: Vantaalaisia naisia, miehiä,
naimisissa ja eronneita
Asunto oy Gneissi, Leinelä, Vantaa

2011: Relations
Coloring plan based on Vantaa's statistics
as a ridiculation of the modern
Statistics: Vantaa women, men,
married and divorced
Condominium Gneissi, Leinelä, Vantaa
2012: Kentät
Vantaan tilastoihin perustuva värityssuunnitelma
modernin ridikulaationa
Tilastot: Vantaan kunnalliset urheilu-, ulkoilu-
ja liikuntatilat sekä urheilutoimintaan osallistuneet
Puunhaltijankuja 1 ja 3, Leinelä, Vantaa

2012: Fields
Coloring plan based on Vantaa's statistics
as a ridiculation of the modern
Statistics: Vantaa municipal sports, outdoors
sports facilities and sporting activities
Puunhaltijankuja 1 and 3, Leinelä, Vantaa
2012: Kentät
Vantaan tilastoihin perustuva värityssuunnitelma
modernin ridikulaationa
Tilastot: Vantaan kunnalliset urheilu-, ulkoilu-
ja liikuntatilat sekä urheilutoimintaan osallistuneet
Puunhaltijankuja 1 ja 3, Leinelä, Vantaa

2012: Fields
Coloring plan based on Vantaa's statistics
as a ridiculation of the modern
Statistics: Vantaa municipal sports, outdoors
sports facilities and sporting activities
Puunhaltijankuja 1 and 3, Leinelä, Vantaa
2013: Vedet
Vantaan tilastoihin perustuva värityssuunnitelma
modernin ridikulaationa
Tilastot: Vantaanjoen vesistöalueen huomattavimmat
joet ja luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettuja
luonnonsuojelualueita
Asunto oy:t Vantaan Graniitti ja Moreeni,
Leinelä, Vantaa

2013: Waters
Coloring plan based on Vantaa's statistics
as a ridiculation of the modern
Statistics: The most prominent rivers in the Vantaa
River Basin District and nature conservation areas
protected under the Nature Conservation Act
Condominiums Vantaan Graniitti and Moreeni,
Leinelä, Vantaa
2013: Vedet
Vantaan tilastoihin perustuva värityssuunnitelma
modernin ridikulaationa
Tilastot: Vantaanjoen vesistöalueen huomattavimmat
joet ja luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettuja
luonnonsuojelualueita
Asunto oy:t Vantaan Graniitti ja Moreeni,
Leinelä, Vantaa

2013: Waters
Coloring plan based on Vantaa's statistics
as a ridiculation of the modern
Statistics: The most prominent rivers in the Vantaa
River Basin District and nature conservation areas
protected under the Nature Conservation Act
Condominiums Vantaan Graniitti and Moreeni,
Leinelä, Vantaa
2015: Muutos
Vantaan tilastoihin perustuva värityssuunnitelma
modernin ridikulaationa
Tilastot: Vantaalle ja Vantaalta muuttaneet
Asunto oy:t Primavera ja Mielikki,
Leinelä, Vantaa

2015: Change
Coloring plan based on Vantaa's statistics
as a ridiculation of the modern
Statistics: Moved to and from Vantaa
Condominiums Primavera and Mielikki,
Leinelä, Vantaa
2015: Muutos
Vantaan tilastoihin perustuva värityssuunnitelma
modernin ridikulaationa
Tilastot: Vantaalle ja Vantaalta muuttaneet
Asunto oy:t Primavera ja Mielikki,
Leinelä, Vantaa

2015: Change
Coloring plan based on Vantaa's statistics
as a ridiculation of the modern
Statistics: Moved to and from Vantaa
Condominiums Primavera and Mielikki,
Leinelä, Vantaa
2016: A, Pro ja Pria
Akryylimaalaus puulle, 3d-tuloste ja ledivalot
kukin 100x15x15 cm
(kuva näyttelystä MINÄ, galleria g12, Helsinki)
(taiteilijan omistuksessa)

2015: A, Pro and Pria
Acrylic on wood, 3d prints and led lights
100x15x15 cm each
(image from exhibition MINÄ, gallery g12, Helsinki)
(own collection)

2016: Ajattelen, siis olen
Paperi, tussi ja sininen teippi puulle
55x10x20 cm
(kuva näyttelystä MINÄ, galleria g12, Helsinki)
(taiteilijan omistuksessa)

2016: I think, therefore I am
Paper, ink and blue tape on wood
55x10x20 cm
(image from exhibition MINÄ, gallery g12, Helsinki)
(own collection)

2016: Värkätty
Vantaan tilastoihin perustuva värityssuunnitelma
modernin ridikulaationa
Tilastot: Vantaan työpaikat elinkeinoittain
Asunto Oy Vantaan Vetehinen,
Leinelä, Vantaa

2015: Done
Coloring plan based on Vantaa's statistics
as a ridiculation of the modern
Statistics: Vantaa's jobs by business
Condominium Vantaan Vetehinen,
Leinelä, Vantaa
2016: Värkätty
Vantaan tilastoihin perustuva värityssuunnitelma
modernin ridikulaationa
Tilastot: Vantaan työpaikat elinkeinoittain
Asunto Oy Vantaan Vetehinen,
Leinelä, Vantaa

2015: Done
Coloring plan based on Vantaa's statistics
as a ridiculation of the modern
Statistics: Vantaa's jobs by business
Condominium Vantaan Vetehinen,
Leinelä, Vantaa<>br />
2017: Pihapuu 575
Visuaalinen haiku:
’pihapuu vakaa
muuntautuu valon kanssa
vuodet aikoinaan’
lasi, aurinko ja teräs
Asunto oy Vantaan Leinikki, talo A,
Leinelä, Vantaa

2017: tree in the yard
A visual haiku:
’pihapuu vakaa
muuntautuu valon kanssa
vuodet aikoinaan’
glass, sun and steel
Condominium Vantaan Leinikki, house A,
Leinelä, Vantaa
2017: Pihapuu 575
Visuaalinen haiku:
’pihapuu vakaa
muuntautuu valon kanssa
vuodet aikoinaan’
lasi, aurinko ja teräs
Asunto oy Vantaan Leinikki, talo A,
Leinelä, Vantaa

2017: tree in the yard
A visual haiku:
’pihapuu vakaa
muuntautuu valon kanssa
vuodet aikoinaan’
glass, sun and steel
Condominium Vantaan Leinikki, house A,
Leinelä, Vantaa
2017: Pihka ja havu
Vantaan tilastoihin perustuva värityssuunnitelma
modernin ridikulaationa
Tilastot: Vantaan puusto
Asunto Oy Vantaan Tellervo,
Leinelä, Vantaa

2017: Pitch and conifer
Coloring plan based on Vantaa's statistics
as a ridiculation of the modern
Statistics: Vantaa's timber
Condominium Vantaan Tellervo,
Leinelä, Vantaa
2018: Tiamo, perhosen laulu
keraaminen pigmentti, digiprint lasi, led-valot
Koivukylänväylä, kaupunginmuuri
Leinelä, Vantaa

2018: Tiamo, a song of a butterfly
ceramic pigment, digiprint glass, led lightning
Koivukylänväylä, city wall
Leinelä, Vantaa
2018: Tiamo, perhosen laulu
keraaminen pigmentti, digiprint lasi, led-valot
Koivukylänväylä, kaupunginmuuri
Leinelä, Vantaa

2018: Tiamo, a song of a butterfly
ceramic pigment, digiprint glass, led lightning
Koivukylänväylä, city wall
Leinelä, Vantaa
2018: Tiamo, perhosen laulu
keraaminen pigmentti, digiprint lasi, led-valot
Koivukylänväylä, kaupunginmuuri
Leinelä, Vantaa

2018: Tiamo, a song of a butterfly
ceramic pigment, digiprint glass, led lightning
Koivukylänväylä, city wall
Leinelä, Vantaa
2018: Tiamo, kotilot, 3 kpl
led-valot, maalattu teräs
Koivukylänväylä, korttelin sisäpiha
Leinelä, Vantaa

2018: Tiamo, cones, 3 pcs
led lightning, painted steal
Koivukylänväylä, block courtyard
Leinelä, Vantaa
2018-2023: Salaa varman
akryyli
10 x 15 cm
(myytävänä)

2018-2023: Secretly safe
acrylic
10 x 15 cm
(for sale)
2019: "ei osaa sanoa"
akryyli poppelipuulle
50 x 60 cm
(myytävänä)

2019: "can not say"
acrylic on poplar wood
50 x 60 cm
(for sale)
2019: "hapuileva aistimus, noinkohan se meni"
akryyli/sekatekniikka poppelipuulle
60 x 80 cm
(myytävänä)

2019: "tentative sensation, is that how it went, i wonder"
acrylic/mixed media on poplar wood
60 x 80 cm
(for sale)
2019: "olikin kykeneväinen"
akryyli poppelipuulle
70 x 100 cm
(myytävänä)

2019: "was therefore capable"
acrylic on poplar wood
70 x 100 cm
(for sale)
2019: "orientoituu itseensä"
akryyli/lyijykynä poppelipuulle
40 x 50 cm
(myytävänä)

2019: "orientates to self"
acrylic/pencil on poplar wood
40 x 50 cm
(for sale)
2019: "tuntui, ei näyttänyt"
akryyli/pastelli poppelipuulle
40 x 50 cm
(myytävänä)

2019: "felt, did not look"
acrylic/pastel on poplar wood
40 x 50 cm
(for sale)
2019: "vastavuoroisessa kontaktissa"
akryyli/lyijykynä poppelipuulle
24 x 30 cm
(myytävänä)

2019: "in mutual contact"
acrylic/pencil on poplar wood
24 x 30 cm
(for sale)
2020: "aa - musta aurinkoko"
akryyli/lyijykynä poppelipuuvanerille
24 x 30 cm


2020: "aa - musta aurinkoko"
acrylic/pencil on poplar wood
24 x 30 cm