1981: Sinne missä valo on ikuinen, maailmaan missä aurinko asustaa
akryylimaalaus, vastavalo, 122x27x27 cm, kilpailuehdotus Helsingin Itäkeskuksen monitoimitalon taideteoskilpailuun (2. palkinto) (taiteilijan omistuksessa)

1981: To where the light is eternal, to the world where the sun lives
acrylic, contre jour, 122x27x27 cm, competition entry to the art competition for the Community Centre of Helsinki Itäkeskus (second prize) (own collection)
1981: Sinne missä valo on ikuinen, maailmaan missä aurinko asustaa
akryylimaalaus, vastavalo, 122x27x27 cm, kilpailuehdotus Helsingin Itäkeskuksen monitoimitalon taideteoskilpailuun (2. palkinto) (taiteilijan omistuksessa)

1981: To where the light is eternal, to the world where the sun lives
acrylic, contre jour, 122x27x27 cm, competition entry to the art competition for the Community Centre of Helsinki Itäkeskus (second prize) (own collection)
1982: Kaunis, kasvavaksi syntynyt, juovikas, lapsimainen
öjyväri, puu, vastavalo
240x37x37 cm (yksityiskokoelma)

1982: Beautiful, born to grow, stripy, childlike
oil, wood, back light
240x37x37 cm (private collection)
1982: Synnyttyäsi sinä olet taivaan ja maan alku
öljyväri, puu, vastavalo
240x70x70 cm (teos tuhoutui lukuisissa muutoissa 80-luvulla)

1982: When you are born, you will be the beginning of heaven and earth
oil, wood, back light
240 x 70 x 70 cm (the work was destroyed during several migrations in the 80ies)
1985: Kasvava
öjyväri, puu, vastavalo
30x40x20 cm (yksityiskokoelma)

1985: Growing
oil, wood, back light
30 x 40 x 20 cm (private collection)
1985: Vastavaloteoksia Taidemaalariliiton galleriassa (suurin osa näistä teoksista tuhoutui ateljeen tulvassa syysmyrkyssä 1986)

1985: Works in contre jour in the gallery of the Finnish Painters Union (most of these works were destroyed in a flood of my atelje on an autumn storm 1986)
1987: Eräänä aamuna heräsin ja huomasin olevani yksin
seinämaalaus, valoveistos, akryylimaalaus puukennolevyille
n. 6x5x4 m (Helsingin hallinto-oikeus) kartta

1987: One morning I woke up and found myself alone
mural, light sculpture, acrylics on light wooden boards, approximately 6x5x4 meters (Helsingin hallinto-oikeus) map
1987: Eräänä aamuna heräsin ja huomasin olevani yksin
seinämaalaus, valoveistos, akryylimaalaus puukennolevyille
n. 6x5x4 m (Helsingin hallinto-oikeus) kartta

1987: One morning I woke up and found myself alone
mural, light sculpture, acrylics on light wooden boards, approximately 6x5x4 meters (Helsingin hallinto-oikeus) map
1987: Hetkien sisaret
vastavaloon perustuvia alkydimaaluksia puukennolevyille
noin 240x70x40 cm (Kaupungin virastotalo, Mikkeli) kartta

1987: Sisters of time
alkyd paintings on light wooden boards, with back light effects approximately 240x70x40cm (Mikkeli civic center) map
1987: Hetkien sisaret
vastavaloon perustuvia alkydimaaluksia puukennolevyille
noin 240x70x40 cm (Kaupungin virastotalo, Mikkeli) kartta

1987: Sisters of time
alkyd paintings on light wooden boards, with back light effects approximately 240x70x40cm (Mikkeli civic center) map
1989: Kuninkaan sauva, Res
akryylimaalaus puulle
140 x 10 x 10 cm (yksityiskokoelma)

1989: The King’s mace, Res
acrylics on wood
140 x 10 x 10 cm (private collection)
1989: Kuninkaan sauva, Rivus
akryylimaalaus puulle
140 x 10 x 10 cm (yksityiskokoelma)

1989: The King’s mace, Rivus
acrylics on wood
140 x 10 x 10 cm (private collection)
1989: Kuninkaan sauva, Roro
akryylimaalaus puulle
140 x 10 x 10 cm (yksityiskokoelma)

1989: The King’s mace, Roro
acrylics on wood
140 x 10 x 10 cm (private collection)
1989: Kuninkaan kilpi, Talis
akryyli, kangas, vaneri
124 x 15 x 8 cm (yksityiskokoelma)

1989: The King’s shield, Talis
acrylics, canvas, plywood
124 x 15 x 8 cm (private collection)
1989: Kuninkaan kilpi, Tego
akryyli, kangas, vaneri
124 x 15 x 8 cm (yksityiskokoelma)

1989: The King’s shield, Tego
acrylics, canvas, plywood
124 x 15 x 8 cm (private collection)
1989: Kuninkaan kilpi, Satis
akryyli, kangas, kipsi, teräs
140 x 120 x 12 cm (Peijaksen sairaala) kartta

1989: The King’s shield, Satis
acrylics, canvas, plaster, steel
140 x 120 x 12 cm (Peijas Hospital, Finland)map
1989: Kuninkaan kilpi, Sidus
akryyli, kangas, kipsi, teräs
140 x 120 x 12 cm (Espoon kaupunki)

1989: The King’s shield, Sidus
acrylics, canvas, plaster, steel
140 x 120 x 12 cm (Espoo city)
1990: Teoksia galleria Brondassa Helsingissä (julkisissa ja yksityisissä kokoelmissa)

1990: Exhibits in Galleria Bronda, Helsinki (in public and private collections)
1990: Miekka ja kilpi
akryylimaalaus puulle
102 x 9 x 9 cm (yksityiskokoelma)

1990: the sword and the shield
acrylics on wood
102 x 9 x 9 cm (private collection)
1992: Valo, armo, lohdutus
seinämaalaus, akryylimaalaus silikonihartsiemulsiolle, noin 80 m² (Männistön Pyhän Johanneksen kirkko, Kuopio) kartta

1992: light, grace, consolation
mural, acrylics on silicone resin emulsion, approximately 80 square metres (Church of St. John in Männistö, Kuopio) map
1992: Valo, armo, lohdutus
seinämaalaus, akryylimaalaus silikonihartsiemulsiolle, noin 80 m² (Männistön Pyhän Johanneksen kirkko, Kuopio) kartta

1992: light, grace, consolation
mural, acrylics on silicone resin emulsion, approximately 80 square metres (Church of St. John in Männistö, Kuopio) map
1992: Valo, armo, lohdutus
seinämaalaus, akryylimaalaus silikonihartsiemulsiolle, noin 80 m² (Männistön Pyhän Johanneksen kirkko, Kuopio) kartta

1992: light, grace, consolation
mural, acrylics on silicone resin emulsion, approximately 80 square metres (Church of St. John in Männistö, Kuopio) map
1992: Valo, armo, lohdutus
seinämaalaus, akryylimaalaus silikonihartsiemulsiolle, noin 80 m² (Männistön Pyhän Johanneksen kirkko, Kuopio) kartta

1992: light, grace, consolation
mural, acrylics on silicone resin emulsion, approximately 80 square metres (Church of St. John in Männistö, Kuopio) map
1993: Laki ja tulkinta
kivi, maalattu puu, n. 40 x 20 x 4 cm (yksityiskokoelma)

1993: Law and interpretation
stone, painted wood, approximately 40 x 20 x 4 cm (private collection)
1993: Laki ja tulkinta
kivi, maalattu puu, noin 45 x 35 x 8 cm (yksityiskokoelma)

1993: Law and interpretation
stone, painted wood, approximately 45 x 35 x 8 cm (private collection)
1993: Laki ja tulkinta
kivi, maalattu puu, noin 55 x 40 x 4 cm (yksityiskokoelma)

1993: Law and interpretation
stone, painted wood, approximately 55 x 40 x 4 cm (private collection)
1993: Laki ja tulkinta
kivi, maalattu puu, noin 55 x 40 x 4 cm (yksityiskokoelma)

1993: Law and interpretation
stone, painted wood, approximately 55 x 40 x 4 cm (private collection)
1993: Laki ja tulkinta
kivi, maalattu puu, noin 37 x 37 x 4 cm (taiteilijan omistuksessa)

1993: Law and interpretation
stone, painted wood, approximately 37 x 37 x 4 cm (own collection)
1996: (Korkealla)
sarjasta Taivaitten sinet
öljyväri ja mehiläisvaha ja kivi kankaalla päällystetylle vanerille
122 x 244 x 8 cm (taiteilijan omistuksessa)

1996: (High up)
from the series The Blue of the Sky
oil, beeswax and stone on canvas covered plywood
122 x 244 x 8 cm (own collection)
1999: Rakkaani Barcelonassa
(ristiinan suojärvi 1206991935ne)
sarjasta Elementit
öljyväri ja mehiläisvaha, puu ja kivi kankaalla päällystetylle ohutvanerille,
122 x 244 x 15 cm (taiteilijan omistuksessa)

1999: My beloved in Barcelona
(finland, ristiina suojärvi 1206991935ne)
from series Elements
oil and beeswax, wood and stone on thin plywood covered with canvas, 122 x 244 x 15 cm (own collection)
2002: Gabrielin siipi
alttaritaideteos, Hyvän Paimenen Kirkko, Pakila, Helsinki
kaksisataa lasiprismaa, akryylimaalaus akryylilevylle, 2002
(kuvattu 31.12.2002 klo 10.00-11.00)

2002: Gabriel’s wing
altarpiece, the Church of the Good Shepherd, Pakila, Helsinki
two hundred glass prisms, acrylic paint on acrylic board 2002
(photographed on December 31st, 2002, between 10 am and 12 am.)
2002: Gabrielin siipi
alttaritaideteos, Hyvän Paimenen Kirkko, Pakila, Helsinki
kaksisataa lasiprismaa, akryylimaalaus akryylilevylle, 2002
(kuvattu 31.12.2002 klo 10.00-11.00)

2002: Gabriel’s wing
altarpiece, the Church of the Good Shepherd, Pakila, Helsinki
two hundred glass prisms, acrylic paint on acrylic board 2002
(photographed on December 31st, 2002, between 10 am and 12 am.)
2002: Gabrielin siipi
alttaritaideteos, Hyvän Paimenen Kirkko, Pakila, Helsinki
kaksisataa lasiprismaa, akryylimaalaus akryylilevylle, 2002
(kuvattu 31.12.2002 klo 10.00-11.00)

2002: Gabriel’s wing
altarpiece, the Church of the Good Shepherd, Pakila, Helsinki
two hundred glass prisms, acrylic paint on acrylic board 2002
(photographed on December 31st, 2002, between 10 am and 12 am.)